Welkom

Welkom op de website van De Papendrechtse IJsclub P.IJ.C.
De Papendrechtse IJsclub P.IJ.C. is een natuurijsvereniging met een 400 meter baan gevestigd in het sportpark Oostpolder aan de Parkweg 9 te Papendrecht.

GEEN OPENING IJSBAAN!

Helaas kunnen wij niet anders dan de ijsbaan gesloten houden. Het ijs is op een aantal stukken van dien aard dat we niet anders kunnen dan deze beslissing te nemen.
De risico's zijn te groot zodat de veiligheid niet gewaarborgd wordt.

GEEN opening op 01-03-2018

Helaas is ondanks alle kou de ijsvloer niet dik genoeg om veilig de baan te kunnen openen.
Op een aantal plaatsen is 6 en 7 cm gemeten, maar er zijn grote stukken met pas 4cm ijs en grote open stroken. Dit is zeer onveilig wanneer meerdere mensen tegelijk op het ijs zijn.

Helaas is door de overlooppomp veel stroming veroorzaakt en relatief warmer water de vijver binnengekomen, waardoor de ijsvloer niet kon aangroeien en zelfs ijs heeft doen smelten.
Morgenochtend zullen wij wederom metingen verrichten. Houdt de site in de gaten voor meer info.

Opening IJsbaan 01-03-2018 ?

Wij hebben goede hoop om een gedeelte van de ijsbaan morgen 01-03-2018 vanaf 13:30 te kunnen openen.
Een volledige 400 meter ronde zit er helaas niet meer in. De pomp die de waterhoogtes regelt is door een fout van de gemeente Papendrecht vanacht geactiveerd en heeft voor onbegaanbare stukken gezorgd op de baan. Wij zullen deze stukken afzetten en trachten een gedeelte van de baan te openen morgen.
Houd de site en FB in de gaten voor meer info.

Algemene Ledenvergadering 06-12-2017

Beste schaatsvrienden,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op woensdagavond 06 december a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Parkweg 9.
Agenda Ledenvergadering 06-12-2017 in PDF formaat

Update 23-01-2017

Helaas is door gebrek aan nachtvorst de ijsvloer niet verder aangevroren. Om deze reden kunnen we de baan dus niet openen.

Update IJsbaan

De ijsdikte op 2/3 van de baan is momenteel 6 cm van de vereiste 8 cm.
Bij voldoende vorst kan morgen misschien de baan gedeeltelijk open worden gesteld.
Houdt deze pagina en of de facebook pagina in de gaten voor meer informatie.

www.facebook.com/pijcpapendrecht

IJsdikte update

Door te weinig nachtvorst en te hoge temperaturen overdag is de ijslaag
in de ijsbaan aangegroeid tot slechts max. 4 cm. Voor openstelling hebben we minimaal 8 cm nodig.

De komende dagen wordt er wat nachtvorst verwacht maar komt het kwik overdag weer ruim boven nul.
Wij verwachten dan ook dat de ijsvloer niet of weinig aangroeit en dat we de komende week de ijsbaan nog niet kunnen openen.

Hopelijk hebben de weermannen het bij het verkeerde eind en komt er i.p.v.dooi weer vorst.

Het bestuur
P.IJ.C

Schoonrijden in dordrecht

Skeelertraining

Beste leden,

Tot half september is er in de Drechtstedenhal in Dordrecht, zowel voor beginners als gevorderden,iedere woensdagmorgen, van 10.00 tot 11.00 uur, de gelegenheid deel te nemen aan een skeelertraining.

Kosten:
Naast een eenmalige seizoenbijdrage van €25,00, dient per training €2,55 voor toegang van de Drechtstedenhal betaald te worden.

Aanmelding:
Voor inschrijving en/of nadere informatie dient u telefonisch contact op te nemen met:

Rob Verheuvel
Telefoon: 06-11525806

Met vriendelijke groeten,
Bestuur P.IJ.C.

Algemene Ledenvergadering 20-11-2015

Beste schaatsvrienden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op vrijdagavond 20 november a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Parkweg 9.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING P.IJ.C. 20 NOVEMBER 2015

1. Opening.
2. Bespreking en goedkeuring notulen inz. algemene ledenvergadering 21 november 2014. De notulen liggen tijdens de vergadering ter inzage.
3. Ingekomen stukken en bestuurs-mededelingen.
4. Jaarverslag 2014 / 2015 door de secretaris.
5. Financieel verslag 3014 / 2015 door de penningmeester.
6. Bespreking begroting financieel jaar 2015 / 2016.
7. Verslag kascontrolecommissie.
8. Verkiezing lid kascontrolecommissie. Aftredend is Wilmar van Dongen en R Wijntje
9. Bespreking hoogte contributie en toegangsprijzen inz. 2015 / 2016
10. Pauze.
11. Aftredend zijn de bestuursleden, secretaris Cor Rook, alsmede ijsmeester Rob Verheuvel. Beide stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten dienen uiterlijk een dag voor de vergadering te zijn aangemeld.
12. Geplande activiteiten 2015 / 2016.
13. Situatie ijsbaancomplex.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Het bestuur van de P.IJ.C., Papendrecht 09 november 2015