Welkom

Welkom op de website van De Papendrechtse IJsclub P.IJ.C.
De Papendrechtse IJsclub P.IJ.C. is een natuurijsvereniging met een 400 meter baan gevestigd in het sportpark Oostpolder aan de Parkweg 9 te Papendrecht.

Algemene Ledenvergadering 06-12-2017

Beste schaatsvrienden,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op woensdagavond 06 december a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Parkweg 9.
Agenda Ledenvergadering 06-12-2017 in PDF formaat

Update 23-01-2017

Helaas is door gebrek aan nachtvorst de ijsvloer niet verder aangevroren. Om deze reden kunnen we de baan dus niet openen.

Update IJsbaan

De ijsdikte op 2/3 van de baan is momenteel 6 cm van de vereiste 8 cm.
Bij voldoende vorst kan morgen misschien de baan gedeeltelijk open worden gesteld.
Houdt deze pagina en of de facebook pagina in de gaten voor meer informatie.

www.facebook.com/pijcpapendrecht

IJsdikte update

Door te weinig nachtvorst en te hoge temperaturen overdag is de ijslaag
in de ijsbaan aangegroeid tot slechts max. 4 cm. Voor openstelling hebben we minimaal 8 cm nodig.

De komende dagen wordt er wat nachtvorst verwacht maar komt het kwik overdag weer ruim boven nul.
Wij verwachten dan ook dat de ijsvloer niet of weinig aangroeit en dat we de komende week de ijsbaan nog niet kunnen openen.

Hopelijk hebben de weermannen het bij het verkeerde eind en komt er i.p.v.dooi weer vorst.

Het bestuur
P.IJ.C

Schoonrijden in dordrecht

Skeelertraining

Beste leden,

Tot half september is er in de Drechtstedenhal in Dordrecht, zowel voor beginners als gevorderden,iedere woensdagmorgen, van 10.00 tot 11.00 uur, de gelegenheid deel te nemen aan een skeelertraining.

Kosten:
Naast een eenmalige seizoenbijdrage van €25,00, dient per training €2,55 voor toegang van de Drechtstedenhal betaald te worden.

Aanmelding:
Voor inschrijving en/of nadere informatie dient u telefonisch contact op te nemen met:

Rob Verheuvel
Telefoon: 06-11525806

Met vriendelijke groeten,
Bestuur P.IJ.C.

Algemene Ledenvergadering 20-11-2015

Beste schaatsvrienden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op vrijdagavond 20 november a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Parkweg 9.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING P.IJ.C. 20 NOVEMBER 2015

1. Opening.
2. Bespreking en goedkeuring notulen inz. algemene ledenvergadering 21 november 2014. De notulen liggen tijdens de vergadering ter inzage.
3. Ingekomen stukken en bestuurs-mededelingen.
4. Jaarverslag 2014 / 2015 door de secretaris.
5. Financieel verslag 3014 / 2015 door de penningmeester.
6. Bespreking begroting financieel jaar 2015 / 2016.
7. Verslag kascontrolecommissie.
8. Verkiezing lid kascontrolecommissie. Aftredend is Wilmar van Dongen en R Wijntje
9. Bespreking hoogte contributie en toegangsprijzen inz. 2015 / 2016
10. Pauze.
11. Aftredend zijn de bestuursleden, secretaris Cor Rook, alsmede ijsmeester Rob Verheuvel. Beide stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten dienen uiterlijk een dag voor de vergadering te zijn aangemeld.
12. Geplande activiteiten 2015 / 2016.
13. Situatie ijsbaancomplex.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Het bestuur van de P.IJ.C., Papendrecht 09 november 2015

Algemene Ledenvergadering 21-11-2014

Beste schaatsvrienden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op vrijdagavond 21 november a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Parkweg 9.
AGENDA

1. Opening.
2. Bespreking en goedkeuring notulen inz. algemene ledenvergadering 22 november 2013. De notulen liggen tijdens de vergadering ter inzage.
3. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
4. Jaarverslag 2013 / 2014 door de secretaris.
5. Financieel verslag 3013 / 2014 door de penningmeester.
6. Bespreking begroting financieel jaar 2014 / 2015.
7. Verslag kascontrolecommissie.
8. Verkiezing lid kascontrolecommissie. Aftredend is Wilmar van Dongen.
9. Bespreking hoogte contributie en toegangsprijzen inz. 2014 / 2015
10. Pauze.
11. Aftredend is bestuurslid, materiaalcommissaris Maarten van Dongen. Maarten stelt zich
herkiesbaar. Tegenkandidaten dienen uiterlijk een dag voor de vergadering te zijn aangemeld.
12. Geplande activiteiten 2014 / 2015.
13. Situatie ijsbaancomplex.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Het bestuur van de P.IJ.C., Papendrecht 01november 2014
Download Agenda

16 maart gratis naar de IJsbaan te Dordrecht

Beste schaatsvrienden,

Mede door sponsoren kunnen wij nogmaals een schaatsuitje aanbieden.
16 maart tussen 16:15 en 18:15 zijn alle leden met eventueel introducees welkom op de kunstijsbaan te Dordrecht.
Meldt via info@pijc.nl met hoeveel personen u komt.

Foto impressie Schaatsbaan Dordrecht

Op de fotopagina kunt u een impressie vinden van het uitje naar de schaatsbaan in Dordrecht.
Klik hier voor de foto impressie