Algemene Ledenvergadering 21-11-2014

Beste schaatsvrienden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op vrijdagavond 21 november a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Parkweg 9.
AGENDA

1. Opening.
2. Bespreking en goedkeuring notulen inz. algemene ledenvergadering 22 november 2013. De notulen liggen tijdens de vergadering ter inzage.
3. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
4. Jaarverslag 2013 / 2014 door de secretaris.
5. Financieel verslag 3013 / 2014 door de penningmeester.
6. Bespreking begroting financieel jaar 2014 / 2015.
7. Verslag kascontrolecommissie.
8. Verkiezing lid kascontrolecommissie. Aftredend is Wilmar van Dongen.
9. Bespreking hoogte contributie en toegangsprijzen inz. 2014 / 2015
10. Pauze.
11. Aftredend is bestuurslid, materiaalcommissaris Maarten van Dongen. Maarten stelt zich
herkiesbaar. Tegenkandidaten dienen uiterlijk een dag voor de vergadering te zijn aangemeld.
12. Geplande activiteiten 2014 / 2015.
13. Situatie ijsbaancomplex.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Het bestuur van de P.IJ.C., Papendrecht 01november 2014
Download Agenda

16 maart gratis naar de IJsbaan te Dordrecht

Beste schaatsvrienden,

Mede door sponsoren kunnen wij nogmaals een schaatsuitje aanbieden.
16 maart tussen 16:15 en 18:15 zijn alle leden met eventueel introducees welkom op de kunstijsbaan te Dordrecht.
Meldt via info@pijc.nl met hoeveel personen u komt.

Foto impressie Schaatsbaan Dordrecht

Op de fotopagina kunt u een impressie vinden van het uitje naar de schaatsbaan in Dordrecht.
Klik hier voor de foto impressie

Naar de IJsbaan in dordrecht!

Beste schaatsvrienden,

Een dezer dagen valt de jaarlijkse brief van de P.IJ.C. weer op de mat.
Naast de jaarlijkse contributie en aankondiging van de algemene ledenvergadering is er een item die wij graag uitlichten.

Gezien wij het afgelopen jaar 2 dagen geopend zijn geweest en toch onze leden wat willen bieden, heeft de P.IJ.C. op 24 november aanstaande de complete bovenverdieping afgehuurd van de IJsbaan in Dordrecht. Tussen 16:00 en 18:00 uur bent u van harte welkom om te komen schaatsen.
Natuurlijk kunt u als lid ook een introduce meenemen.

Bij genoeg animo zullen wij voor de kinderen leuke schaatsspelletjes organiseren.

Wij willen u wel vragen om ons even een e-mail te sturen als u langs wilt komen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur P.IJ.C.

Weergave van de Website

Als het logo en sommige andere plaatjes niet goed laden, kan het zijn dat u de website in compatibiliteitsmodus niet goed staat. Klik op het icoontje in de taakbalk:
Over het algemeen heeft alleen Internet Explorer hier last van.

Fotoimpressie 2013 online

Een impressie van de geopende ijsbaan staat nu online. Kijk bij de foto Galerij
Link

PIJC bedankt haar sponsors

De P.IJ.C. wil de dank uitspreken voor haar sponsors.

Dynamate groep, AH Papendrecht, MCD Papendrecht, Jamin Papendrecht, Woonwinkel Klop, Vego, Rijwielhandel Korteland en Apollo Hotel Papendrecht.

Zoals vorig jaar heeft hoofdsponsor Albert Heijn Papendrecht bijna de gehele Koek & Zopie verzorgd.

3 Papendrechters volbrengen de 200 km op de Weissensee

Afgelopen vrijdag hebben 3 papendrechters de 200 km op de Weissensee volbracht.
Het slechte ijs zat vol met scheuren en gaten.

Stand Naam Ronden Tijd km/h km
1 3607 Krijn Donk 48 8:45:36.4 23.01 201.60
2 3602 Jack Prins 48 11:00:59.0 18.30 201.60
3 3141 Marcel van Soest 48 11:29:10.7 17.55 201.60IJsbaan gesloten

Helaas hebben we door de invallende dooi de ijsbaan moeten sluiten.
We willen iedereen bedanken voor de gezellige dagen.

Update 25-01-2013

IJSBAAN OPEN

Vanaf 13.30 uur tot 21.30 uur is de IJsbaan open

U kunt ALLEEN op de geveegde baan schaatsen